HARRY TROMSŲ
1975-78

Her kommer en del avisutklipp om Harry.